Oferta


W ramach działalności eksportowej Przedsiębiorstwo zajmuje się
wytwarzaniem betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
( w wytwórniach Kontrahenta ), w tym:

  • - galanterii betonowej ogrodowej i małej architektury,
  • - wielkogabarytowych prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • - szkieletów zbrojenia.

Działalność krajowa obejmuje realizację usług budowlanych w zakresie:

  • - budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej wraz
     z infrastrukturą,
  • - budownictwa przemysłowego i drogowego,
  • - budowy obiektów inżynierskich i sieci przemysłowych,
  • - zagospodarowanie terenów i małej architektury,
  • - robót remontowych i wyburzeniowych.
PBO CONSTRUCTION Sp. zo.o. Sp. k.