Realizacjie

 • Przebudowa i rozbudowa szpitala Ostrów Wlkp.
 • Budynek mieszkalny
  wielorodzinny - Uniejów
 • Budowa kompostowni
  odpadów komunalnych
  Miejski Zakład Oczyszczania Ostrów Wlkp.
 • Spółdzielczy Bank Ludowy
  w Nowych Skalmierzycach
 • Gminna Hala Sportowa w m. Babiak
 • Publiczne Przedszkole nr 2 Ostrów Wlkp.
 • PGNiG Odolanów
 • Urząd Dozoru Technicznego Ostrów Wlkp.
 • Hala Sportowa przy S.P. nr 7 Ostrów Wlkp.
 • ZUS Ostrów Wlkp.